Tanja Horemans

Disclaimer

Nederlands
 
Gebruik essentiële oliën met de nodige kennis en voorzichtigheid. Voor je ze gebruikt, neem de veiligheidsmaatregelen in acht. Informeer jezelf bij verschillende bronnen over de juiste dosering, aantal toepassingen en de juiste toepassingsmethoden of raadpleeg een arts. Niet alle essentiële oliën zijn geschikt om te gebruiken in de diffuser, om op de huid toe te passen of intern te gebruiken. Houd essentiële oliën uit de buurt of handbereik van kinderen, houd ze weg van vlammen, houd ze weg bij slijmvliezen van neus of oren en vermijd ze op kostbare of gevoelige oppervlakten. Wanneer je in behandeling bent van een arts voor een bepaalde aandoening, win eerst zijn/haar advies in voor je essentiële oliën inzet. Alle informatie die op deze website is aangeboden is als richtlijn bedoeld. We kunnen haar juistheid niet garanderen. Zij is gebaseerd op onderzoeken en gegevens waarvan we geloven dat ze betrouwbaar zijn op dit moment. Deze website/pagina/post is informatief van aard en de administrators/beheerders nemen geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van de inhoud die wordt gedaan. De info op deze website/pagina/post is niet bedoeld om diagnoses te doen, ziekten te behandelen, te genezen of te voorkomen. Bij vragen of twijfels, raadpleeg eerst uw behandelend arts of specialist voor je start met essentiële oliën. Elke persoon is anders en de manier waarop je op een bepaald product reageert, kan betekenisvol verschillend zijn dan andere personen. Ik ben geen dokter of medisch geschoolde en ben dus niet bevoegd om diagnosen te stellen of medicatie voor te schrijven. De inhoud op deze website/pagina/post is louter informatief en mag niet dienen of vertrouwd worden om ernstige aandoeningen te behandelen. Bij ernstige gevallen of verwondingen, doe steeds beroep op een gekwalificeerde arts. De reacties en informatie hier gepost door de lezers en administrators van deze website is geenszins bedoeld als vervanging voor medische raad van professionele artsen. Deze disclaimer fungeert als de expliciete afstand van enige aansprakelijkheid van mezelf als een Independent Product Consultant of van dōTERRA als bedrijf. De aangeboden info is niet geëvalueerd door de FDA (Food & Drug Administration) en de voorgestelde producten zijn niet bedoeld om te diagnosticeren of om ziekten te behandelen, genezen of te voorkomen.
 
English
 
Use essential oils with knowledge and caution. Before using essential oil tips, please learn about warnings for usage (including dosages, usage frequency and application methods) either through the many available resources or consult with a doctor.
Not all essential oils are suitable for use by diffusion or application on the skin or to be taken internally.
Keep away from children, eyes, mucous membranes, open flames & treasured surfaces. If you are receiving treatment for any condition, check with your health-care professional before attempting to self-treat with essential oils.
All information presented is provided as a guideline and we do not warrant its accuracy. Information provided is based on research and data that we believe to be reliable at this time. Statements regarding health conditions are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Should you have any questions or concerns, please consult with a trusted healthcare professional before taking or using any essential oils. Each person is different, and the way you react to a particular product may be significantly different from other people.
Please remember when reading anything on my website/blog/page that I am not a doctor nor a trained healthcare professional. The information that I am providing is meant for informational purposes only and you should not rely only on the information provided on this website if you have a serious health issue. In case of a serious injury or other issue, please consult a trained professional.
I am not a licensed physician and can’t diagnose or prescribe medications for you. This disclaimer acts as the explicit waiver of any liability of myself as an Independent Product Consultant or doTERRA as a company.

 

Information on this website/blog has not been evaluated by the Food & Drug Administration (FDA) and products referred to are not intended to or guaranteed to diagnose, treat, cure or prevent any disease.